Yardım Archive

Exchange Kullanıcı Mailbox Export

Exchange kullanıcılarının mailbox larını toplu halde istenilen dosya içerisine almak için aşağıdaki adımları uygulayabiliriz. -Sunucu üzerinde bir klasör oluşturup Security sekmesinden Exchange Trusted Subsystem read/write permission yetkisi verip, Bu klasörü paylaşıma açalım. -New-ManagementRoleAssignment –Role “Mailbox …

Windows 10 Güvenli Mod

Windows dışından Güvenli Mod’a girme Windows doğru bir şekilde başlatılamadığında, kurtarma modunda başlamanız istenebilir. Bu durumda, Bir seçenek belirleyin ekranı görüntülenir. Bir seçenek belirleyin ekranı görüntülenmezse, bilgisayarınızı kapatın. Bilgisayarınızı açın ve Başlatma Menüsü açılıncaya kadar esc tuşuna tekrar tekrar basın. F11 tuşuna …