Yardım Archive

Exchange Kullanıcı Mailbox Export

Exchange kullanıcılarının mailbox larını toplu halde istenilen dosya içerisine almak için aşağıdaki adımları uygulayabiliriz. -Sunucu üzerinde bir klasör oluşturup Security sekmesinden Exchange Trusted Subsystem read/write permission yetkisi verip, Bu klasörü paylaşıma açalım. -New-ManagementRoleAssignment –Role “Mailbox …