Exchange Kullanıcı Mailbox Export

Exchange kullanıcılarının mailbox larını toplu halde istenilen dosya içerisine almak için aşağıdaki adımları uygulayabiliriz.

-Sunucu üzerinde bir klasör oluşturup Security sekmesinden Exchange Trusted Subsystem read/write permission yetkisi verip, Bu klasörü paylaşıma açalım.

-New-ManagementRoleAssignment –Role “Mailbox Import Export” –User user.name  şeklinde bir shell komutu ile export etmek istediğiniz kullanıcıları belirleyelim.

-Paylaşım alanını gösterek; New-MailboxExportRequest -Mailbox user.name -FilePath \\servername\klasoradi\username.pst komutu ile kullanıcının pst dosyasını alabilirsiniz.

 

Yorumlarınızı Bekliyoruz